Poduzetništvo

Digitalna.hr

Digitalna.hr je trogodišnji projekt razvoja mreže partnera iz civilnog, javnog i privatnog sektora čiji je cilj razvoj digitalne pismenosti građana Hrvatske.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge Dobar dan.

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Telefon u ruci
nositelj projekta

Telecentar

Partneri na projektu

Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište Sjever, Institut za javne financije, Visoko učilište Algebra, Centar tehničke kulture Rijeka, Odraz – održivi razvoj zajednice, Institut za razvoj i inovativnost mladih, Hrvatski informatički zbor, Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Hrvatska udruga poslodavaca

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Povezivanje mreže partnera s ciljem razvoja digitalne pismenosti građana RH.

Digitalna.hr je trogodišnji projekt (2021.-2023.) razvoja mreže partnera iz civilnog, javnog i privatnog sektora čiji je cilj razvoj digitalne pismenosti građana Hrvatske. 

Nositelj projekta je Telecentar. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Uz udrugu Dobar dan, partneri na projektu su: Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište Sjever, Institut za javne financije, Visoko učilište Algebra, Centar tehničke kulture Rijeka, Odraz – održivi razvoj zajednice, Institut za razvoj i inovativnost mladih, Hrvatski informatički zbor, Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Hrvatska udruga poslodavaca. 


CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi projekta: povezivanje mreže partnera s ciljem razvoja digitalne pismenosti građana Republike Hrvatske,  provođenje ispitivanja potreba,  izrada znanstvenih istraživanja te  smjernica razvoja u području digitalnog građanstva, digitalnog obrazovanja, rada i novih zanimanja i digitalnih talenata i inovacija. U projektu će se raditi na izgradnji dodatnih kapaciteta za sudjelovanje u europskim projektima istraživanja i razvoja digitalnog društva, te brendirati hrvatske primjere dobre prakse u zemlji i inozemstvu.

Tag
Poslovni rast
Kultura
Održivi razvoj

Naši prijatelji

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge Dobar dan.

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Povežite se s nama

Vjerujemo u povezivanje i zajednički rast svih uključenih. Zbroj cjeline je puno veći i jači nego zbroj pojedinaca koji ju čine.