Naša misija

Kreiramo, Inspiriramo, Dijelimo

Svojim znanjem želimo doprinjeti razvoju RH sukladno strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast. Težište naših aktivnosti je na prioritetnim temama (predvodničkim inicijativama): „Mladi u pokretu“, „Program za nove vještine i radna mjesta“, „Europska platforma protiv siromaštva“ i „Resursno učinkovita Europa“.

Naša vizija

Spajamo se i rastemo zajedno

„Europska platforma protiv siromaštva“ s ciljem jamčenja društvene i teritorijalne povezanosti na način da svi imaju koristi od prednosti rasta i radnih mjesta te da se ljudima koji pate od siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje u društvu.„Resursno učinkovita Europa“ poticanje ekološki pozitivnih promjena u potrošnji i proizvodnji malih i srednjih poduzetnika te kućanstava.

Upoznajte naš tim

Irena Donaj

Predsjednica udruge

Ana Stepinac

Administrativni asistent projekta

Marija Magaš

Voditeljica projekta

Naši prijatelji

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge Dobar dan.

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr